Home Special VehiclesPolice Cars Skoda 105L Veřejná bezpečnost (1976)